Ωράριο Θεσσαλονίκη

Δευτέρα

17 - 21Τρίτη

17 - 21Πέμπτη

17 - 21Ωράριο Βέροια

Τετάρτη

10 - 13, 17 - 21Παρασκευή

17 - 21