ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1998 – σήμερα
  • Μαθήματα στους πεμπτοετείς και εκτοετείς φοιτητές της ιατρικής πάνω σε θέματα μαιευτικά και γυναικολογικά τόσο θεωρητικά όσο και χειρουργικά, στα πλαίσια της απασχόλησης μου σαν άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Β΄και της Α΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ.
1998 – σήμερα
  • Εκπαιδευτικά μαθήματα με ανάπτυξη θεμάτων Γυναικολογίας και Μαιευτικής προς τους ειδικευόμενους ιατρούς της Α΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. κατόπιν συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης.
1998 – σήμερα
  • Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά - ενδοκλινικά μαθήματα της Α΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής κατόπιν συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
1. Ενδοκλινικές επιστημονικές συναντήσεις Α΄ Μαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Α.Π.Θ 19-02-2002

Θέμα: «Rhessus –Ανοσοποίηση»

2. Ειδικά πρακτικά μαθήματα ειδικευομένων Α΄ Μαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Α.Π.Θ 14-01-2003

Θέμα: «Λαπαροσκόπηση – Τεχνικές»

3. Επιστημονική ημερίδα Νεότερα Δεδομένα στην Εμβρυομητική Ιατρική κλινικής ¨Γένεσις¨ 11-03-2006

Θέμα: Υπερηχογράφημα 1ου Τριμήνου Κύησης.

4. Ενδοκλινικά μαθήματα Α΄ Μαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Α.Π.Θ 13-02-2006

Θέμα: «Rhessus –Ευαισθητοποίηση στην κύηση»

5. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στην μαιευτική και Γυναικολογία Αθήνα 2006

Η Συμβολή της παρουσίας του ρινικού οστού κατά την εκτέλεση του υπερηχογραφήματος11 – 14 εβδομάδων στη διάγνωση του S Down.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Course / Seminar on "Advances in medical oncology": European school of oncology, Thessaloniki 05 - 06/03/1993

2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς 04 - 07/11/1993

3. 2η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Καρκινογένεση Στο Ενδομήτριο", Θεσσαλονίκη 19/02/1994

4. 9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 06 - 10/04/1994

5. 10ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 05 - 08/04/1995

6. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Διάγνωση και Θεραπευτική Προσέγγιση του Υπογόνιμου Ζευγαριού, Θεσσαλονίκη 15/06/1996

7. ESHRE workshop Campus on operative video-laser laparoscopy and Hysteroscopy, Thessaloniki 22 - 24/11/1996

8. 3η Επιστημονική Συνάντηση με θέμα "Καρκινογένεση στο γυναικείο γεννητικό σύστημα", Θεσσαλονίκη 15 - 16/02/1997

9. 7ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Λάρισα 25 - 26/01/1997

10. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας με Διεθνή Συμμετοχή, Ηράκλειο Κρήτης 14 - 17 /05/1997

11. Ημερίδα με θέμα "Σακχαρώδης Διαβήτης και Εγκυμοσύνη", Θεσσαλονίκη 19/10/1997

12. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στειρότητας και Γονιμότητας, Αθήνα 21 - 23/11/1997

13. Σεμινάριο με θέμα "Προοπτικές στην Μαιευτική και Γυναικολογία του 2000", Θεσσαλονίκη 07 - 08/11/1997

14. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Νεότερες Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση του Γυναικολογικού Καρκίνου", Θεσσαλονίκη 13/12/1997

15. Forum Εμβρυομητρικής ιατρικής και απεικόνισης στην Μαιευτική και Γυναικολογία, Αθήνα 26 - 27/06/1998

16. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοσκοπήσεων στην Γυναικολογία, Ιωάννινα 23 - 25/10/1998

17. Σεμινάριο με θέμα "Πρόωρος τοκετός νεότερα δεδομένα", Θεσσαλονίκη 14 – 15 /11/1998

18. Διημερίδα με θέμα "Γυναικολογικός Καρκίνος" Θεσσαλονίκη 25 - 27/03/1999

19. Forum Υπερηχογραφίας στην Μαιευτική και Γυναικολογία Θεσσαλονίκη 20-21 /03/1999

20. 4η Επιστημονική Συνάντηση με θέμα "Πρωτογενής και Δευτερογενής Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου", Θεσσαλονίκη 14 - 16/05/1999

21. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 08 - 10/10/1999

22. 4th ESHRE Campus symposium, Thessaloniki 19 - 20/11/1999

23. Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 09 - 11/12/1999

24. Theoretical course in ultrasound examination at 18 - 23 weeks The fetal medicine foundation, London 05 /02 /2000

25. Theoretical course for the Certificate of Competence in Cervical Assessment The fetal medicine foundation, London 06/02/2000

26. Theoretical course in invasive intrauterine procedures The fetal medicine foundation, London 25/03/2000

27. Theoretical course in Maternal disease in pregnancy The fetal medicine foundation, London 26/03/2000

28. Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας με Διεθνή Συμμετοχή Θεσσαλονίκη 25 - 28 /05/2000

29. Ωρίμανση του Ωοθυλακίου Φυσιολογικά και κλινικά δεδομένα: Δορυφορικό Συμπόσιο του 8ου πανελλήνιου συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Λάρισα 20 - 21/05/2000

30. Επιστημονική συνάντηση με θέμα "Πολύδυμη Κύηση", Θεσσαλονίκη 23 – 24 /09/2000

31. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 03 – 04 /03/2001

32. 1ο Συνέδριο Γυνιατρικής Θεσσαλονίκη 30 – 31 /03/2001 και 01/04/2001

33. Σεμινάριο με θέμα "Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση του Υπογόνιμου Ζευγαριού", Αθήνα 11 – 13/05/2001

34. 5th ESHRE course in Reproductive Endocrinology, Αθήνα 24 – 26/05/2001

35. Theoretical course in Cervical Assessment in pregnancy Placental and Fetal Doppler The Fetal Medicine foundation, London 26 /01/2002

36. Theoretical course for the certificate of competence in Ultrasound Examination at 11 – 14 Weeks The Fetal Medicine foundation, London 27/01/2002

37. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη 20 – 21 /04/2002

38. Συμπόσιο «Γυναικολογική ενδοσκόπηση», Λάρισα 01 - 02/06/2002

39. 18th ESHRE Annual Meeting, Vienna Austria 01 – 03/07/2002

40. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοσκοπήσεων στην Γυναικολογία, Ιωάννινα 07 – 08/09/2002

41. 6ο Σεμινάριο Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία με διεθνή συμμετοχή, Θεσσαλονίκη 21 – 22/09/2002

42. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωση, Ηράκλειο Κρήτης 22 – 23/11/2003

43. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας, Θεσσαλονίκη 06 - 08/12/2002

44. 6η Επιστημονική Συνάντηση «Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου» Θεσσαλονίκη 21 - 23/03/2003

45. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 04 - 06/04/2003

46. 8ο Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 04 - 05/04/2003

47. Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Υπογόνιμου Ζευγαριού, Θεσσαλονίκη 11 - 13/04/2003

48. Συμπόσιο με θέμα: Σύγχρονα δεδομένα στον προγεννητικό έλεγχο, Λάρισα 04 – 05/10/2003

49. Σεμινάριο υπερηχογραφίας με θέμα: Νεώτερες Εξελίξεις στην Ιατρική του Εμβρύου και στην Γυναικολογία, Πορταριά –Πηλίου
15 - 16/11/2003

50. 14ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 30/01/2003 - 01/02 /2004

51. 1ο Πρακτικό Σεμινάριο με Διεθνή Συμμετοχή Γυναικολογικής Ουρολογίας Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 30/03/2004

52. Συμπόσιο με θέμα "Νέες εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ART )", Λάρισα 03 – 04/04/2004

53. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής με διεθνή συμμετοχή, Δελφοί 23 - 25/04/2004

54. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα "Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του Υπογόνιμου Ζευγαριού", Χαλκιδική 30/04/2004 – 02/05/2004

55. Σεμινάριο Γενετική συμβουλευτική και προγεννητικός έλεγχος, Ηράκλειο Κρήτης 18 - 19/06/2004

56. 1st South East European Congress in Perinatal Medicine, Θεσσαλονίκη 18 - 20/03/2005

57. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα 13 - 15/05/2005

58. Συνέδριο "Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής", Θεσσαλονίκη 16 - 18/09/2005

59. Πρακτικό σεμινάριο "Πολυκυστικές Ωοθήκες", Θεσσαλονίκη 18/09/2005

60. 2nd Advanced course of ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Αθήνα 03 - 04/02/2005

61. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία, Αθήνα 24 - 26/02/2006

62. Ημερίδα πρακτικής Υπερηχογραφίας στην Μαιευτική, Θεσσαλονίκη 08/04/2006

63. 6th World Congress in Fetal Medicine, Barcelona Spain 25 - 29/06/2006

64. Symposium on Robotic surgery "The da Vinci Option Excellence in Surgery with Outstanding Technology", Thessaloniki Greece 17 - 19/11/2006

65. Επιστημονική ημερίδα HPV-ΕΜΒΟΛΙΟ από την έρευνα στην εφαρμογή, Θεσασαλονίκη 27 – 28/01/2007

66. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 02 – 04/03/2007

67. 7th World Congress in Fetal Medicine, Doubrovnik Kroatia 17 - 21/06/2007

68. 3rd Advanced course of ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Αθήνα 08 - 09/12/2007

69. 1η Σύνοδος με θέμα "Πρόληψη και Αντιμετώπιση παθήσεων σχετιζόμενων με τον HPV", Θεσσαλονίκη 25 – 27/01/2008

70. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία, Αθήνα 09 – 11/05/2008

71. 8th World Congress in Fetal Medicine, Sorento Italy 22 – 26/06/2008

72. Theoretical course for the certificate of competence in Ultrasound Examination at 11 – 13 Weeks The Fetal Medicine foundation, London 07/01/2009

73. Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Basic Course – Level I & II, Αθήνα 21 – 24/02/2009

74. Επιστημονική Συνάντηση με Θέμα "Ιατρική Μητέρας – Εμβρύου", Αθήνα 25/04/2009

75. Theoretical course for the certificate of competence Cervical Assessment The Fetal Medicine foundation, London 13/05/2009

76. 8th World Congress in Fetal Medicine, Portorose Slovenia 28/06/2009 - 02/07/2009

77. Θεωρητικό μέρος των Νεότερων Εξελίξεων Στην Υστεροσκόπηση, Αθήνa 17 - 19/10/2009

78. Πρακτικό μέρος (hans-on) των Νεότερων Εξελίξεων Στην Υστεροσκόπηση, Αθήνα 17 - 19 /10/ 2009

79. 4th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Αθήνα 05 - 06/12/2009

80. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμαβρυομητρικής Ιατρικής, Μέτσοβο 14 - 16/05/2010

81. 2nd Athens Obstetrical Forum Αντιπαραθέσεις στην Εμβρυομητρική Ιατρική, Αθήνα 12 - 13/06/2010

Ωράριο Θεσσαλονίκη

Δευτέρα

17 - 21Τρίτη

17 - 21Πέμπτη

17 - 21Ωράριο Βέροια

Τετάρτη

10 - 13, 17 - 21Παρασκευή

17 - 21